YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

Gartnerboligen Tveje Merløse 13a og 13b, matr. nr. 1d 

 

                              

             Her er et gammelt  "Udskriftskort" med de forskellige matrikler i og omkring landsbyen fra 1784

 

                         Gartnerboligen ligger til højre altså øst for kirken på en del af den gamle degnelod. 

                        

                    

                  Billedet må være fra efter 1927, hvor BBR-registret angiver huset bygget                               På luftfoto aug.2012 af Erik Jensen ses gartnerboligen omgivet af træer S for kirken

 

 

 

Læg mærke til den lyse firkant nederst til venstre. Det er en lergrav, hvor der blev udslemmet ler til pottefremstilling.

Jordstykket efter hækbeplantning må høre til Merløsegården´s Teglværk, se dette.

Billedet er fra den tid da vejen gik gennem landsbyen. Senere blev vejen ført udenom, d.v.s. på den østlige side af gartnerboligen, ca over ved markskel nr. 2.

Der er senere igen tilbygget en paralelliggende bygning med en tværbygning imellem, således at der i dag kan bo to familier.

 

Der er ikke fundet meget vedr. gartnerboligen fra gammel tid, men lidt skødehenvisninger er der:

1. Skøde af 15/6 1908 fra Merløse Sogneråd til Hans Christoffer Nielsen.

    H. C. Nielsen bygger huset på den jord, der var den oprindelige degnejord. Se kortet ovenfor. 

2. Skøde fra H. C. Nielsen til Hans Buch Petersen 8/2 1920, men huset går på tvangsauktion 1/3 1932 og der udstedes

3. Fogedudlægsskøde 10/11 1933, hvor overboen

4. Karen Karlsen køber samme dag.

5. Gartner Poul Nielsen får skøde på ejendommen den ?????

 

Senere nævnes skøder til Annette Solvarts

                                             Anna Larsen

                                             Morten Stengaard og Mette Kaas

Der oprettes ejerlejlighed 21/9 1980 med Morten Møller og Eva Henriksen. Evald og Ingrid Rostgård står som ejere.

Der opføres en tilbygning i 1991 med adressen Tveje Merløse nr. 13 b med Herman Herz og Anne Marie Holm Herz som ejere, og

nr. 13 a (den oprindelige ejendom) ejes af Louise Kurland og Carsten Andersen.

 

 

 

                                                                                   Luftfoto fra 1939 

Til venstre for kirketårnene ses den gamle degnebolig, der var den første skole i Tveje Merløse, fra 1716,

og har ligget der hvor rododendronbeddet langs kirkemuren er i dag(2011).

På tværs hvor der i dag er græsplæne ses den gamle smediebygning og bagerst/øverst ses Den Gamle Skole, bygget i 1855 og er stadig eksisterende.

Helt øverst på eet af billederne skimtes gavltrekanten af ”Hospitalet”

Som det ses har Langagergaard(den tomme plet med pumpehuset) ligget sydligt for det gadekær, der er i dag.

 

                                                Der lægges nye kloak og regnvandsledninger i Tveje Merløse nov. 2011

           

Ledningerne kommer ind fra sydsiden(venstre)  og ind gennem haven (bagest i billedet bag det store træ på det gamle billede, idet vejen er sløjfet)og videre frem til nr. 11.

 

Tilbage til TOP: