YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 Tveje Merløse kirke set fra syd

         

Oversigt over de ved Tveje Merløse sogns kirke ansatte gravere og ringere

                                        fra 1900

 

           

              Et gammelt foto af kirken set fra Sydvest (K.V.)                                                Et blik mod syd ses Alumnegrave fra Sygehjemmet (K.V.)2012

 

        

Kirkegård med Klokkestabel-Den Gamle Skole - og præstebolig Tv. Merløse nr. 20              Kirkegård mod sydvest og "den nye" naturkirkegård

(To foto af Erik Jensen fra kirketårnets luger.)

 

        

                                                                                Billeder er fra siden med matrikeloversigt.

 

       

Matrikel nr. 12a i Merløse, Tveje Merløse nr. 2 b, bag træerne med rødt tag, blev senere udmatrikuleret til 3 grundstykker,

Tveje Merløse nr. 2 a, 2 b (Byens nyeste hus- det hvide) og nr. 4.

Tveje Merløse nr. 2b har tidligere været graverbolig da familien Niels Nielsen, boede her. Se graverlisten. (Kilde: Anne Frandsen)        

 

                                                         

  Jess Sørensen, *den 01. juni 1970 i Kalundborg er bosiddende i Dianalund siden 1972

Jess Sørensen er gift med Betina.

Jess Sørensen blev konstitueret som graver den 15. august 2006 efter Susanne, og ansat som graver den 01. juni 2007.

Senere kom udnævnelsen som administrationschef ved Tveje Merløse Kirke den 01. december 2009, dels fordi personalestaben voksede,

idet man indtog arbejde på flere kirkegårde, dels fordi de administrative opgaver (pålagt fra øvrigheden) voksede.

Der er den familiemæssige tilknytning til Tveje Merløse, idet Jess Sørensen, hvis farmors søster, Rosa, der var ugift,

boede i Tveje Merløse nr. 2 b,matrikel nr. 12 a

(Kilder: Jess Sørensen –  Anne Frandsen, ’*Snerlevej, Holbæk)

 

          

      Tveje Merløse nr. 12 set fra havesiden (DGS ses i baggrunden t/H)                                Tveje Merløse nr. 12 set fra forhaven                                                      Tveje Merløse nr. 12 set fra indkørsel

 

Graverboligen Tveje Merløse nr. 12 stod tom i en del år, idet menighedsrådet ikke kunne blive enige om hvorvidt den skulle sælges, men blev igen lettere ombygget

indvendigt, således at den kunne bruges dels som graverkontor, dels til at fungere som personalebygning, idet personalestaben ved især kirkegården efterhånden blev kraftigt udvidet.

Graverboligen, der nu er indrettet som personalebygning, har fået taglægter udskiftet i nov. 2014 og de gamle teglsten er genbrugt. Arbejdet er udført af firmaet Brøcher, Holbæk.

  

Susanne Solveig Hansen, *den 23. januar 1977 var først ansat som gravermedhjælper hos Gunner Andersen, og overtog jobbet som graver efter Gunner Andersen

den 01. juni 2004 til sit ophør den 30. maj 2007 efter en sygdomsperiode, men fraflyttede boligen den 15. september 2006.

Før Susanne Hansen kunne flytte ind med familien den 14. januar 2005, blev boligen renoveret med nyt køkken og badeværelse, samt andre forskellige forbedringer.

Det hele stod færdigt januar 2006.

 

Mellem 2003 og 2004 blev tjenesten passet dels af medhjælpere, dels af vikarer samt hjælp fra Skt. Nikolai.

Der blev i Holbæk Amts Venstreblad den 3. september 2004 opslået en stilling som graver til besættelse den 1. november 2004, og om det har været Susanne,

der så har søgt og derefter fået jobbet er ukendt.

 

Gunner Andersen, *den 02. maj 1958 blev af Magnus ansat som afløser pr./den 04. april 1996, ( der var vist noget opsigelsesvarsel det tidligere sted)

og blev vist fast ansat efter en prøvetid fra den 01. juni 1996 og indtil den 30. maj 2003.

Gunner Andersen boede i Tveje Merløse nr. 12 sammen med hustruen Betina og deres 3 børn.

 

 

  Magnus Andersen, *den 01. juni 1929 i Hedensted, er gift med Ulla, * Skovgaard.

Det var almindeligt at hustruen blev medansat, idet stillingen indebar, at parret foruden kirkegården også skulle varetage jobbet som ringer og kirketjener.

Magnus blev blandt mange ansøgere ansat fra den 01. marts 1965 til sin pensionering den 01. juni 1996.

Magnus varetog jobbet som ringer indtil …… hvor der blev etableret automatisk ringning i forbindelse med.......

Ved afskedsreceptionen blev der holdt mange taler og givet udtryk for, hvor afholdt graverparret var. Alt blev passet som var det deres eget.

Der er i 2008 udgivet en CD, med titlen: Magnus og Kirken.

Familien boede først i den ”gamle” graverbolig, matrikel nr. 9a, Tveje Merløse nr. 7, indtil den nye bolig, Tveje Merløse nr. 12 var færdigbygget i 1969.

Arkitekt M.A.A. Karl Sørensen havde lørdag den 6. april 1968 udbudt byggearbejdet i offentlig licitation, og åbning af de indkomne tilbud foregik på Holbæk rådhus

torsdag den 25. april d.å. kl. 14,00 (jfr. Holbæk Amtstidende). Ved færdiggørelsen havde byggeriet kostet ca. 125.000 kroner.

Den gamle graverbolig skulle renoveres og ombygges for så mange penge, ca 110.000 kr., at menighedsrådet besluttede, at der skulle bygge en helt ny bolig,

med mere ”nutidige” faciliteter.

 

                      

Tveje Merløse nr. 7 , matr.nr. 9a, med vinterhimmel                             Tv. M. matr. nr. 9a Graverbolig 1940 til 1969 

Johannes Anders Jensen, *den 01. september 1893 i Svallerup sogn, † den 2. oktober 1974 og begravet 08. oktober 1974 i Tveje Merløse.

Johannes Jensen var gift med sygeplejerske Sofie * Larsen og de var begge ansat i fællesstillingen som graver, ringer og kirketjener

fra 1940 til vistnok 1965 efter at have holdt 25 års jubilæum.

Familien Jensen boede på matrikel nr. 9a, Tveje Merløse nr. 7 indtil de flyttede til Godthåbsvej i Holbæk, og gik på pension derefter.

(Kilde: Magnus Andersen og Erik Jensen)

 Fra venstre ses: graver Joh. Jensen - lærer Kølster - pastor Laurberg Jensen - lærer Nielsen.

     Billedet er taget den 1. januar 1943 på Erik Jensen´s dåbsdag. 

 

Niels Nielsen, *den 22. november 1856 i Tveje Merløse, † den 17. februar 1930 var gift med

Johanne Marie, *Vilhelmsen den 10. april 1870 i Dramstrup, † år 1952.

Ægteparret Nielsen var både ringer og graver ved kirken, og ernærede sig samtidig som skomager.

Hvor længe de boede i huset på matrikel nr. 12 a, i dag Tveje Merløse nr. 2 b, er ej oplyst, men Niels Nielsen var graver i hvert fald i 1929.

(se gammelt postkort, og der findes et maleri i Den Gamle Skole af kirken og graver Nielsen, der taler med en anden person.

I.h.t. Kirkeprotokol 2 har Klarskov Nielsen skrevet at graver Niels Nielsen sender ansøgning om fratrædelse fra 1. oktober,

og samtidigt anbefaler sin søn Kristoffer Nielsen til at overtage posten d. 24/4  27 (er det årstallet hvor han evt. skulle kunne overtage/afløse jobbet?)

Det var Niels Nielsen, som den 24. juli 1893 påbegyndte afhugning af den gamle puds, på kirkens ydermur før renoveringen i 1882-1885).

Hvor længe enken boede i huset vides heller ikke. 

(kilde: Anne Frandsen, Snerlevej, Holbæk)

Niels Nielsen´s datter Oline Nielsen som boede Løvenborgvej 15, Regstrup, fortalte til Klarskov Nielsen at farfaren, Niels Olsen havde været graver før faren.

En graver fik kr. 300 om året. For at passe et gravsted 5 kr., men så var det også nyrevet hver søndag.

 

Tilbage til top:Kilder: Anført særskilt 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, august/september 2012. Revideret feb. 2015. Kommer der yderligere tilføjelser vil disse blive indsat eftehånden.