YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

 

                                        

                                        

                               Velkommen til Kirkeladen 

                                                  Gl. Ringstedvej 65,

    der er Tveje Merløse kirkes kirkekontor, sognegård og administrationscenter,

                                        samt konfirmand og mødelokaler

                                                                                                              

Kirkeladen som bygningen fik lov at hedde efter mange og lange diskutioner i menighedsrådet, er opført i 2002, med Leif Bahn som arkitekt.

Jvf. BBR er Erhvervsareal = med opvarmet areal 511m2 herunder kan de 410 anvendes til kulturelle formål. Opvarmning er naturgas.

                                            

   

 

  

 

Kirkeladen bruges til utroligt mange ting. Konfirmandundervisning - Foredrag - Babysang -Familiegudstjenester

Udstillinger og alle de andre arrangementer som hører et rigt menighedsliv til.

Her er en planche udstilling om kirkens historie.

 

 

  

 

       

 

   

 

 

Personalet på administrationskontoret var kordegn Jess de Waal, ansat den 1. maj 1994.

Men opgaverne voksede så der blev den 01. feb. 2000, ansat en ½ dags kordegneassisten,

Kirsten Svanekier Brüel, der virkede til hun gik på efterløn den 31. juli 2014.

Efter Jess de Waal´s ophør, blev Pernille Brynje ansat den 01. april 2010 som regnsk.førende kordegn,

og  Tina Christensen blev ansat den 20- marts 2014 som kordegn.

Yderligere er der i Kirkeladen ansat Nina Grathwohl som kirketjener, på 70 timer,

men med afløsning i kirken sammen med Grethe Foglmann, således at de to ”overlapper” hinandens tjenester.

 

                    

            Kordegn Jess de Waal                                                          Kordegneassisten Kirsten Svankier Brüel                                                   Regnskabsførende kordegn Pernille Brynje

 

                 Kordegn Tina Christensen

 

Klokkestablen´s historie er den, at menighedsrådet i april 2009 besluttede at købe den klokkestabel som Glostrup menighedsråd havde fået til overs.

Tveje Merløse´s organist, H. C. var i Glostrup ved Østervangskirken for at besigtige  klokkestablen og mente, at overslaget på kr. 30.000,- var rimeligt.

Desværre blev købet ikke til noget, da man i mellemtiden på Glostrup Kapelkirkegård havde valgt at skrotte klokkestablen p.g.a. pladsmangel.

Dette skete få dage før Tveje Merløse menighedsråd fik vedtaget at man gerne ville købe.

Herefter valgte menighedsrådet efter aftale med Kirkefonden, som formelt er ejer af klokken, at hente selve klokken m. motor, til brug for en nybygget stabel.

  

Alle foto vedr. afhentning og opførelse af klokkestablen er taget med Steen´s mobiltelefon af Steen, H. C. eller en anden.                                                                                         

Projekt med fundament og klokkestabel blev påbegyndt november 2008 og er udført af J. K. J. Byg.

 

                                 Klokken blev afhentet på rådets trailer af sognepræst Steen Nielsen og organist H. C. Andersen.

 

                         

             Klokken i Østervangskirkens garage                                           Steen og H. C. har læsset, klar til afgang                                                    Tømreren studerer tegningen inden igangsætning

 

 

                    

                               Endelig i gang - fundament støbt og stillads klar.                                                        Stolper og tagkonstruktion sættes op

 

           

                                  Taget beklædes med spåner af cedertræ                                                                 Så er klokkestablen næsten færdig

 

                           

                             Tømreren færdigmonterer                                                                            Klokken hængt op

 

   

Så er klokkestablen næsten færdig klat til indvielse fredag den 28. maj 2010                      H. C. afprøver om det virker - DET GØR DET -

 

                                                                                                    

                                                                          Sognepræst Steen Nehrkorn Nielsen ringer til børnegudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Skulle nogen finde en faktuel fejl, vil jeg meget gerne have en mail el.lign med evt. rettelser til:

amica07leisure@hotmail.com, så vil jeg/vi forsøge at implementerre disse

 

Jeg har ikke forestillet mig at hjemmesiden har alle oplysninger med.

 

Er der sat en farvet kant rundt om et billede er det et link til det billedet forestiller, f.eks. nedenunder til sognets hjemmeside,

eller en "grøn" tekstfarve, så kommer man direkte til den pågældende side.

 

Link til Tveje Merløse sogns hjemmeside:      

     

 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse marts. 2012  Mailadresse:  amica07leisure@hotmail.com