YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

                      Kloakering i Tveje Merløse okt. 2011 til april 2012

     På grund af den tiltagne frost har man måttet stoppe gravearbejdet fra februar 2012 og til 5. marts 2012          

 

 

Langt om længe er man begyndt på kloakering i Tveje Merløse by, og det har skabt en del røre, idet

Kommunen efter lidt forgodtbefindende, når det passer ind i deres kram, regner landsbyen for parcelhuskvarter, og ikke landzone.

Selv på ejendomsskattebilletten står, at vi er takseret i landszone, men det er vel billigere?

 

   

"Indkørsel" til Landsbyen. Merløsegården ligger til venstre  Der startes nede nær "Harmskrydset" og opgravningen til de nye spilde- og regnvandsledninger er langs vejen

 

   

 Der ligger mange udfordringer til sådan en opgravning med alle de forskellige ledninger og "vandlommer". T/højre: her blev en stor moseegkævle fundet

 

   

        Der graves godt beskyttet i en gravekasse         Er der vandlommer bunddækkes med småsten - læg mærke til jorden til venstre, det skrider p.g.v. vandtrykket

 

   

           Så må der graves noget mere af                          Nu kommer der altså vand så det snart er et æltehul      Ned med stenene, ellers kan Michael ikke være der.

 

           

         Der graves med laserlys for nivelering                                        Der graves først op til nr. 13                                     igennem deres have  til nr. 11 

 

    

 

 

 

                     Opgravningen kan lige gå forbi legehuset  mod nr. 11          Nyt og gammelt mødes nede ved sydmuren.         der er anlagt en jernplade"vej" til omkørsel rundt om søen

 

                                      

                          Opgravningen er fortsat hen langs den sydlige kirkemur på ydersiden, og op langs indkørsel mellem kapel og kirkegård.

                     Der var før opgravning etableret en brønd der, hvor hækbeplantningen slår en bue, med servitut på, at der ikke måtte

                     bebygges eller beplantes i linien op gennem parkeringspladsen p.g.a. den eksisterende afløbsledning. Nu er der en ny.

           

                                                  

                              Sådan så der ud før opgravningen startede i "folden"          Så graves der op mod Kapellet. Stenøksen blev fundet hvor Michael står

    

 

                                            

                                      Flisebelægningen opgraves og køres væk                                            Så er det asfalten, der skal væk

                                                

                              Michael fremviser sin stenøkse fundet ved kloakering i Tveje Merløse nov. 2011 ca hvor gravemaskinen holder.(se andre fund)

 

                                                  

                              Gravning på P-plads ved indgang vest. Per Friis skridter af.                         Der vælter stadig vand ud hist og her

 

                                                                    

                              Bundring sættes. Michael har altid gummistøvler på                              Her sættes sandfanget til regnsvandsledningen

 

                                                 

                             Mellemringen m/studsene sættes. Sand falder ned på bunden                  Der er lidt opmaganisering rundt omkring

 

                                                

                             Der graves og afspærres, men bilisterne SKAL forbi, enten der er plads eller ej. Det er godt en gravemaskine kan flyttes.

 

                                                  

                                     Der graves ud til brønde ved Tv.M. nr. 18 Ledningerne på tværs er to 10kW-ledninger, der må spændes op.  

 

                                               

                         Et kik ind på gårdspladsen til Tv.M. nr 18, hvor der graves over/under 2 stk 10 Kw-ledninger, vandledning og telefonkabler.

 

                                             

                           Bundring til spildevandet sættes først i ca 4½ m dybde      En brøndring er tung, så 2 mand må skubbe og hive ringen på plads 

                    Det er to gange Michael, der arbejder sammen. Michael med hvid hjelm er rørlægger og Michael med striberne er maskinfører/graver.

 

                                              

                           Vandledningen måtte omlægges for at der kunne graves                     Spildevandsbundløb med et par lukkede tilløb

 

                                           

                          Der bores nyt hul til regnvandstilslutning. Per arbejder.                Skelbrønde sat nr. 18. spildev. t.v - regnvand t.h.

 

 

                                                  

                                      Ledninger i Gårdspladsen Tv.M. nr. 18 lægges om. Hvis ikke der var mange sten, var det klæg lerjord. 

                           Den gule markering er olieledningen fra tank til fyret   

          

                              Rørføring ved nr. 18        

                         Rørføring for spildev. nederst og regnvand øverst                           Her ses tilslutning til skelbr. ført under olieledning. Spildv. t.h. - regnv. t.v.

            

                                              

                        Der graves skelbrønde ned til ConCura, Tv.M nr. 10.  Der var godt nok meget vand i jorden. Kunne tyde på gammel mose.

 

                                            

                                   Kom så ikke og sig at TDC ikke laver noget. De "ligger gerne i telt", men det var før frosten begyndte.

   

                                           

                                   Der findes lidt "småsten" rundt omkring.                             Så graves der op ved Tv.M nr. 6. Træet blev stående.

 

                                           

                            Privatbilerne skal da være der selvom de spærrer                 Der graves og oplægges næsten overalt, men der er orden.

 

                                                

                                         Graves udfor nr. 5                                               Der sørges hele tiden for at mindst en halv vejbane er farbar

 

                                            

                          Tv. M. nr. 7 får lagt skelbrønde ind. Nr. 2o t.h. venter.                Her ses Tv. Merløse nyere matrikeloversigt affotograferet

     

 

                                      

                               Gravearbejdet er gået i vinterhi p.g.a. frosten                 Opstart igen, nu ved matr. 2 vand og telefon frilagt.

 

                                                    

                                Hvor skal stikket sættes ind til Merløsegården?       Der graves langt ind under vejen så ledninger kan føres til Tv.M. 2a

         

                                      

                          Bag Michael ses hullet over mod Tv.M. 2a              Så er vejbrøndene sat med vandledningen imellem.

 

 

                          Det er ved at være slut med nedlægning af regnvand og spildevandsledning i Tveje Merløse, nu mangler kun et par enkelt skelbrønde,

                          og så de private tilslutninger, så nu vil vi gerne have asfalteret igen, så "byen kan se godt ud igen".

           

                         Et tegn på at det er ved at være slut, er, at hele ledningsnettet bliver Tv-kontrolleret.

                    

                       

                                     Her spules ledning mellem nr. 6 og 4     Det er Jon Skovshoved, der er "spuler". Her spules "hovedledningen"

 

                             

                              Her er det ledningen ind til nr. 18 der spules ren.        Daniel er "bagmand" og styrer kameraet ind i rørerne

 

                                  

                          Kontrolpanelet hvorfra hele operationen styres. Det er Kenneth (Ludo), der er operatør og kan kontrollere at

                          ledningerne er samlet rigtigt, men også om faldet er i orden og inden for de tolerancer, der kan accepteres.

 

                         

                          Jeg ved ikke om Kenneth smiler når det ser godt ud, eller ???

 

 

             Så er det endelig ved at være slut, nu lægges asfalten, bundlaget, på.

 

                                

                             Hertil er der foreløbig lagt ca. 90 tons asfalt,                         dog skal det ikke håndlægges  alt sammen.

 

                               

                                       Selvom "grabben" er stor, kan der godt lægges små portioner med forsigtighed.

 

                               

                                  Susanne må pænt vente et par minutter for der holder en stor lastbil for at læsse af.

    

                         

                               Der lægges asfalt over de gravede render    Til slut efter at fejemaskinen har været der, kan Henrik feje det sidste.

 

                       Endelig her i oktober 2014, torsdag morgen kl. 0520 ankom de første for at klargøre til lægning af slidlaget. Så gik det tjept.

 

                        

 

                        

                       Der var godt nok et par chauffører, der kunne styre en lastbil med hænger.

 

                        

 

 

                       

                      Chaufføren her bakkede oppe fra nr. 4 ned og rundt i de små sving for til sidst at "sætte" hængeren i "skuffen".