YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

 

                                       

                   Velkommen til gennemgang af Den Syvarmede Lysestage

                            og Familen Kryger af Christiansminde Mølle

 

Den Syvarmede Alterstage / Lysestage se også Kirkeinventar og foto

  E.J.       E.J.

 

 

Som omtalt i kirkens historie, var beboerne i Tveje Merløse så glade for, at den engelske flyvemaskine, der havde været med i et bombardement af B & W

i København, ikke styrtede ned i kirken, at man i taknemlighed foretog en indsamling for at skænke kirken en ”offergave” .

Måske har indsamlingen eller gaven ikke været stor nok, i hvert fald trak Caroline Ingeborg Kryger sit bidrag ud og bekostede egenhændigt gaven

Den Syvarmede Lysestage, der var tænkt som alterstage. Såvel lysestagen som den indgraverede inskription blev bekostet af  giveren efter først at have sikret sig,

at såvel præst som menighedsråd intet havde at erindre herimod.

 

Se kopi af brev *) af 22 Okt. 1943 fra kirkeværge Valdemar Nielsen, Højagergaard,

(Nu Tveje Merløse 10) til Stiftsskriver Dr. Westrup Søndermarksvej 8,  København,Valby.

 

Lysestagen, en ”Skovgaard Stage”, er støbt og givet kirken i 1943.

Inskriptionen lyder: ”I kær erindring om Slægten Kryger af Christiansminde Mølle Juleaften 1943”

Nederste fod har relieffer af engle, øverste af fisk og I H S (Jesus Hominum Salvator).

Prisen var efter datiden en stor sum, nemlig kr. 1.080,00  foruden indgravering kr. 17,50 altså i alt kr. 1.097,50 som indbetaltes til Selskabet for Kirkelig Kunst,

Bredgade 74, København V.  dateret 13 december 1943. Se kopi af skrivelse. *)

 

Hvem var denne ugifte Frk. Caroline Ingeborg Kryger af Christiansminde Mølle, *28 juli 1880?

 

Caroline Ingeborg Kryger var ældste datter af Johan Christian Kryger, *15 marts 1845, † 1 aug. 1907 på Amtssygehuset i Holbæk  viet den 11 maj 1880

i Tveje Merløse til hustruen Sophie Christensen, *23 nov. 1847 i Knudstrup, Gierslev sogn, Løve Herred.

Johan Christian Kryger var ejer af Christiansminde Mølle indtil sommeren 1890. Møllen lå ved det gamle Vandrerhjem, der var én af de to villaer før Nordvesthuset,

mellem Kalundborgvej og Holbæk Fjord, vest for Strandparken.

Der blev født 4 børn i ægteskabet. Caroline Ingeborg Kryger blev født *28 juli 1880, som førstefødte, døbt 21 sept. og konfirmeret i Kirke Helsinge.

(Hun har selv skrevet: Ligner ikke andre mennesker, men er selv godt tilfreds med den manglende lighed).

Caroline rejste 12 maj 1900 til New York, USA, 20 år gammel og kom efter 32 års ophold tilbage til Danmark jan 1932 og slog sig ned i Holbæk,

hvor hun efter nekrologen levede sit eget stille liv. Af uddannelse var Caroline Ingeborg skolelærerinde og var af og til medarbejder ved ”Venstrebladet”,

særlig med lokalhistoriske indslag.

Familien Kryger var en meget stor familie, der først var fæster, senere selvejer på Billerup Mølle, også kaldet Fagerbjerg Møllen beliggende på Tuse Næs, Holbæk.

Møllen er bygget i 1632

Farfaderen, Frederik Christian Kryger * 6(24?) maj 1805 i Ringsted, købte i ca. 1857 12 tdr.land af Holbæk Slots Ladegaard, og rejste Christiansminde Mølle,

der også omfattede bageri. I 1890 måtte Johan Kryger afhænde Mølle og Bageri ved tvangsauktion, og de små børn blev skilt fra familien.

Caroline kom vist i pleje hos tømrermester Meier i Holbæk.

Møllehuset nedbrændte (usikkerhed om årstal-1904, 1905 eller 1910), og to villaer byggedes på tomten. De ligger der endnu lige før Nordvesthuset på vej langs

hotel Strandparken ned mod vandet.

 

En del af den ældste familie *) ligger begravet på Hørby sogns kirkegård, hvor Caroline Ingeborg oprettede et familiegravsted og gerne ville have etableret en lille

mindepark, men dette ville menighedsrådet ikke være med til. Brev fra vist kirkeværgen i 1935.

Fældningen af et stort asketræ gav anledning til klage fra Caroline Ingeborg til den fungerende provst med skriverier dateret 1936,

med ikke pæne ord parterne imellem.

Familien var meget betydende her på egnen og havde skiftende ejerskab af næsten alle daværende møller i Holbæk.

Især var Caroline en meget bestemt dame, der ikke lod sig sige noget på.

Caroline Ingeborg havde vist tjent godt i USA, efter oplysning fra familie som oldfrue, og var tilsyneladende ret så formuende.

 

 Nekrolog i Holbæk Amts Venstreblad  Inskription på fod.

 

I nekrologen står hun udrejste som 30 årig. Det må være som 20 årig, ellers passer andre datoer ikke.

 

Oplysnings- og registreringsblad vedr.
Kirkens beliggenhed: Tveje Merløse sogn, Holbæk provsti, Roskilde stift
  adresse: Tveje Merløse 14, 4300 Holbæk
 sogn nr.: 7275
Kirkekontor adresse: Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk 
          tlf.: 59 43 24 53
Politikreds: Holbæk politikreds nr. 14 Nu ændret til Region Sjælland kreds 4
Forsikringsselskab:
Registreringsblad nr. _1_                opbevares på: Kirkekontoret sammen med CD-rom  
Disk. / CD-kopi opbevares hos: diskette nr.               på: Diskette og PC`er hos registrant  
Foto er opbevaret på CD-rom nr._____ billede nr. _____ eller som papirbilled______
                 

 

Registreret genstand Reg.dato:
11. maj 2009
Genstand: Den Syvarmede Lysestage          
Placering: Alterbord              
Dateret: 1943  evt. kunstner:  
                 
Beskrivelse:
Alterstagen er en bronchestøbt syvarmet stage, benævnt som en "Skovgaard Stage"
Stagen skulle som forbillede have stagen i Templet i Jerusalem som Titus røvede
og kan genkendes som relieff i Titu´s triumfbue i Rom      
               
Materiale: Bronchestøbt            
Højde: _55 cm_cm.  Længde: ______cm.  Bredde: ______cm. Dybde: ______cm.  Vægt: ________gram
6 kantet fod nederst:_lgd.13,2 x højde 7,0_cm. Øverste fod 6 kantet:_lgd. 9,9 x højde 5,3 cm
Mærker: Mestermærke: ______________________ Sølv/guldmærke: ____________________
Anden mærkning: ___________________ Usynlig mærkning den: _??____________
Specielle kendetegn: Muligvis mærket af K.V.A. med sognekode 7275 og Pol-kreds 14? Det er de gamle koder.
             
Nederste fod er med relieffer af et englehoved på hver side    

Øverste fod er med skiftevis relief af en Fisk og initialerne IHS og

ovenpå øverste "fod" er indgraveret:

I kær erindring om slægten Kryger Af Christiansminde Mølle Julen 1943 - (Juleaften 1943 står "bagpå" så der er to felter fri).

             
             
Generelle bemærkninger:
             
             
             

Registrering og udskrivning foretaget af:

 

Tilbage til TOP:

Karlo V. Andersen, Tveje Merløse 18, 4300 Holbæk

 

 

 

Anetavle for møllerfamilien Johan Chr. Kryger, Christiansminde Mølle

 

Johan Christian Kryger              *15 mar 1845 i Hørby dbt. 31 marts fremst. 25. maj

                                                   †  1. aug 1907 på Amtssygehuset i Holbæk. Begravet Tv. Merløse.

viet den 11. maj 1880 i Tveje Merløse kirke til Sophie Christensen

                                                   *23. nov. 1847 i Knudstrup, Gierslev sogn, Løve Herred,

                                                   †13. aug. 1886 på Christiansminde Mølle

datter af gaardmand Christen Hansen og hustru Anne Marie Clausdatter, Højbjerggaard, Knudstrup

I ægteskabet var 4 børn:

1.   Caroline Ingeborg Kryger    * 28. juli 1880 hj.dbt. 27. aug. fremst. i kirken tirsdag 21. sep. Konfirmeret Kirke Helsinge

                                                      8. dec. 1969 på De Gamles Hjem i Holbæk begr. Tv. Merløse  

                                                   I pleje hos tømrermester Meier i Holbæk. Caroline forblev ugift.

2.   Anna Marie Christiane         * 30. juni 1882 dbt. i kirken 27. aug. 1882

                                                   † 24. dec. 1931 i British Colombia ved bilulykke, sten Tv. Merløse kirkegård.

                                                                            Konfirmeret i Holbæk

viet i Rosenvænget kirkesogn i pastor Skettrups bolig den 10 marts 1914 til Valdemar Hermann Freckmann

                                                   * 21. dec. 1879 i Kalundborg † 1958 (søn af konditor Sophus Freckmann og hustru Elim x) Mejer,

der var hendes plejefamilie, og i familie med tømrermester Mejer i Holbæk, hvor også Caroline Ingeborg kom i pleje.) 

(se gravstenstekst, gravsten placeret ved sydmuren Tv. Merløse kirkegård)

x) I Bedstemors Dagbog kan navnet også tydes Eline.

 

3.   Frederikke Christine            *  20. nov. 1883 dbt. i kirken 13. jan. 1884

                                                     12. april (1 jan?)1928 i Holbæk begr. Tv. Merløse  (dagbog siger den 12. jan. 1928)

                                                                             Konfirmeret i Hørby, lærte sygepl. Amtssygehuset   

                                                                             senere ansat i Silkeborg og Juelsminde

 

4.   Karen Emilie Kryger            *  13. dec. 1885 dbt. i kirken 14. marts Konfirmeret i Søndersted

                                                     19. dec. 1965 i Kbh. De Gamles Værn, indbragt fra adrs. i Holbæk

                                                                            begr. 23. dec. 1965 Tv. Merløse (gravpl. C 006) (se Lokalhistorisk arkiv Holbæk, A631)

Karen Emilie blev opfostret hos sin faster Ane Marie *01. aug. 1843 gift med Lars Christensen, møller og senere købmand i Søndersted.

 

 

                                                                            

                       Kildeangivelse vedr. familierne Kryger fra Tuse Næs, Holbæk og Søndersted:

 

Jul i Holbæk 1948 side 14 til 15 vedr. de mange møller i Holbæk.

Ny næringslov 29/12-1857.

Holbæk Lokalhistorisk arkiv, Holbæk bibliotek, Arkivfond 631, forefindes flere slægtshefter og skrivelser, bl.a.

Bedstemors Slægtsbog af Caroline Ingeborg Kryger, Slægten Roed fra Ringsted og Holbæk, Knudstrupslægten og Frickmann og Meier.

(se enkelte fotokopier heriblandt skrivelser vedr. Den Syvarmede Alterstage)

Div opslag i kirkebøgerne årgang 1839 – 1859 samt 1879 – 1891 for Hørby, Tuse, Holbæk

Div. folketællingslister 1850 – 1880 – 1890 for Tveje Merløse, Hørby og Søndersted sogne fra Dansk Demografiske Database

Der kan også søges i vielses- og begravelseslister, ligesom arkivalier, der ligger i Rigsarkivet vedr. Hørby Gaard, Tuse Næs.

(se fotokopier af udskrifter/opslag kirkebøger og folketællingslister, ej medtaget her p.g.a. mængden, men jeg har dem gemt på memorystick)

Ovenstående fremfundet maj 2009 af:

Karlo V. Andersen

Tveje Merløse 18

4300 Holbæk

 

med hjælp fra :

Holbæk Lokalhistoriske arkiv (arkivfond 631 = A631)

Arkivar Peter Blumensaadt og ass. Lis Pedersen

Lokalhistorisk arkiv i Hørby, Tuse Næs v/formand Henning B. Jensen og arkivleder Renè Svensson

Kirkeværge Enok Rønne-Rasmussen, Tveje Merløse kirke

Graver Jess Sørensen, Tveje Merløse Kirke

 

  Tilbage til TOP:   

 

   Anetavle for gårdejer og møller Fr. Chr. Kryger, Billerup-, Søndersted- og Christiansminde Mølle

 

Frederik Christian Kryger      * 6. maj 1805 Ringsted dbt. i kirken onsd 3. juni 1805

                                                   † 7. maj 1883 på Christiansminde Mølle. Begr. 12. maj Hørby

                                                   søn af Daniel Chr. Kryger * 19. ap.r 1754(1759?)†12/1-1837 viet den 9. nov. 1796 til

                                                   Anna Maria Roed * 2. mar. 1780 † 1. Jan. 1867 Hørby

Fr. Chr. Kryger blev viet den 23 marts 1832 i Hørby til Ane Nielsdatter * 21. dec. 1806 † 11. jan. 1833 i Hørby, alder 26år 3 uger.

Ane Nielsdatter var enke efter tidligere møller på Billerup Mølle, Poul Nicolai Møller.

I dette ægteskab, der kun varede godt 9 mdr. var kun et barn:

Karen Marie Kryger                   * 13. okt. 1832 Billerup Mølle Hørby. Konfirm. 11. april 1847

                                                   † 01. marts 1904 begr. 22. marts 1904 i København

Karen Marie blev viet ca 1856? til Lars Pedersen *7 apr 1827 i Kundby, møller i Gislinge til 1876/(1877?)

hvorefter han overtog Lillemøllen Øst for Holbæk, ved Østre Anlæg i 1886. (se fotokopi)

Fr. Chr. Kryger købte i 1880 Roedsminde Mølle (kaldet Hestemøllen), og som den yngste søn,

William Christian *15. aug. 1857 overtog i 1881, men solgte til Stormøllegården i 1899 og rejste først til København,

derefter til Randers ( se Krygerfam. her), derefter tilbage til København.

 

Frederik Christian Kryger hvis ene broder, Johan Kryger *1/6 1810 i Ringsted † 27/7 1861 blev gdr på Tuse Næs.

Anetavle for gdr. Johan Kryger findes bl.a. på Lokalhistorisk Museum, Hørby, Tuse Næs.

 

Frederik Christian Kryger giftes anden gang i Hørby fredag den 13 marts 1835 med:

Karen Chrestensdatter            * 20. okt. 1815 i Uglerup

                                                   † 02. mar. 1885 på Billerup Mølle

                                                   datter af gaardmand og fæster af Duusbjergaard, Tuse Næs

                                                   Christen Nielsen *1787 † 17 jul 1865 og hustru

                                                   Ingeborg Jensdatter, Uglerup * 1793 † 2. maj 1844

Blev som ældste datter af Christen Nielsen og Ingeborg Jensdatter, Uglerup, fredag den 13. marst 1835 viet til Møller og Enkemand

Frederik Christian Kryger (se ovenstående), begge begravet Hørby.

I dette ægteskab kommer der 21 børn alle født på Billerup Mølle, dog kun de 7 opnår voksenalder.

 

1.   Ane Kathrine Kryger           *20 juli 1836 (der angives også den 10.)     †22 juli 1836    2 dg gl  ??

2.   Jørgen Christian ”                *25 okt. 1837                                               †05 nov 1837 11 dg gl

3.   Jørgen Christian ”                *15 jan 1839  hj.dbt.15 jan † før fremst.     †16 jan 1839    1 dg gl

4.   Jørgen Christian “                *21 dec 1839                                               †19 mar 1840 79 dg gl

5.   Christian                             *27 nov 1840                                               †21 jan 1902 Ny Hagested, Tuse

      viet til Maren Christine Frederiksen *16. jun. 1853 i Sipperup(Mørke/Mørkøv?)  †16. juni 1903 i Hagested.  

(Bedstemors Dagbog fortæller der var 6 børn:

a.       Frederik Christian *6. jan. 1874 samme dag som Skilling og Daler blev til Kroner og Ører.

                       Dør †12. sep. 1940 på sin gård Næsholm, som han selv havde bygget ved Asnæs.

b.      Caroline Ingeborg *27. juni 1875 †23. nov. 1946 gift 23. okt. 1910 og får 6 børn.

c.       Peter Christian * 6. marts 1877 †1966 gift med Ane Nielsine Marie Petersen *1878-†1944.

             (07. jan. 2015 oplyser familiemedlem Dorthe Arndt Larsen, Viborg, at de (Peter Christian, der blev fiskegrosserer i Randers og Ane)

              fik 6 børn, hvor den ældste, der var 3´die barn og søn nr. 2:

             Peter Christian Kryger *19.12.1915 †24.12.1972 blev journalist og programredaktør med mange radioudsendelser,

            og efter hvem Krygerprisen for fremragende journalistik er opkaldt.

Peter Chr. Kryger var gift med: Eva Aaquist *21.02.1920 i Randers d. af slagterm. Iver Aaquist og Kristine Gjedsted (1888-1948)).

d.        Marie Emilie *2. maj 1879 †17. juni 1914 i Kbh. begraves Bispebjerg.

e.        Karen Petrine (Augusta) *7. aug. 1880 †17. nov. 1943

f.         (Rasmus) William Christian *9. marts 1882 †10. nov. 1882.

 

 

6.   Jørgen Peter                        *26 jan 1842  hj.dbt. 26 jan † før fremst.    †14 feb 1842  19 dg gl

7.   Johan Christian                   *13 jan 1843  hj.dbt. 14 jan † før fremst.    †28 jan 1843   15dg gl

8.   Ane Marie                          *09 mar 1844 dbt. i kirken 28 apr 1844      †10 nov 1844   8 mdr gl

9.   Johan Christian                   *15 mar 1845 hj.dbt. 31 mar db 25 maj       † 01 aug 1907 Holbæk Amtssygehus                                            

                                                                                                                        begr. 8. aug. 1907 på Tveje Merløse kirkegrd.

      Var møller på Christiansminde Mølle (se anetavle) fadder til Caroline Ingeborg(se den syvarmede)

       Viet til Sophie Christensen *23. nov. 1847 †13. aug. 1886 (Knudstrupslægten). De fik 4 børn.

10.  Ane Marie                         *01 aug 1846  hj.dbt. 10 aug db 11 okt      †08 nov 1928 Sipperup

      viet den 20.08.1869 til Lars Christensen *16. april 1843 i Uglerup, †3. maj 1885 Søndersted,

      blev købmand i Søndersted, 3 børn, hvor de 2 døde som små.

      Datteren: Caroline Augusta Christensen *18. aug. 1872 x) †23. feb. 1937 voksede op som enebarn, dog med Karen Emilie

      (Caroline Ingeborg *28.juli 1880´s lillesøster) som fostersøster.

x) Samme dag som Stubmøllen blev flyttet fra Butterup til Søndersted (senere flyttet til Strandparken i Holbæk).

(Familiemedl. Dorthe Arndt Larsen, Viborg oplyser den 07. jan. 2015, at Karen Emilie blev opfostret hos sin faster Ane Marie.

      Caroline Augusta blev gift med Jens Frederik Larsen, købm. og mølleforpagter, senere grd.mand og sognefoged i Sipperup.

      De fik 12 børn, hvoraf de 3 døde som små.) 

       

11.Caroline Ingeborg ”             *27 sep 1847  hj.dbt. 07 okt db. 07 nov      †17 juni 1874 i Kbh.(dagbog angiver den †21. juni)

                                       viet 27. sep. 1873 til blikkenslagermester Thomas Thrane *27.09.1873 (dagbog angiver *3.sep.),

                                                   der var søn af skipper Hans Jacob Thrane og hustru Johanne Jørgensen.

                                                   (Thomas Thrane omkom i storm som Skibsfører på brikken De Syv Søstre, den†18. okt. 1913).

                                                   Kun 1 barn, en datter: Caroline Thrane *07. juli 1874 †8. aug. 1951 Frederiksberg. 

12.Jørgen Christian                 *17 maj 1849 dbt i kirken 15 juli                 †06 feb 1935 Sipperup

      viet 23 jan 1880 til Kirstine Jensen,*02 feb 1851 i Uglerup, 4 børn

13.Peter Christian                    *06 aug 1850 hj.dbt. 13 aug db 20 okt        †07 juni 1851  10 mdr gl

14.Peter Christian                    *13 nov 1851 dbt. Fremst. i kirken 15 feb  †16 juni 1852    7 mdr gl

15,Trine  (tvillingef.) ”              *21 nov 1852  hj.dbt. 21 nov                       †23 nov 1852      2 dg gl

16. Dødfødt pige (tvillingef.)    *21 nov 1852  ingen navngiven                   †samme dag som Farbror Daniel blev begravet.                                                                                                               

17.Augusta  (tvillingef.)”          *08 mar 1854  hj.dbt. 08 mar                       † 22 mar 1854      2 uger

18  Emilie     (tvillingef.)”          *08 mar 1854  hj.dbt. 08 mar                       †29 mar 1854       3 uger

19.Ludevig Christian              *27 apr 1855  hj.dbt. 08 juni db 29 juli       †10 aug 1934 Nr.Jernløse

      viet til Ane Marie Jensen *28 sep 1854 † 5 maj 1920 begge begr. Holbæk Kirkegård.  4 børn

20.Peter Kryger                      *21 juni 1856 hj.dbt.11 (juli?) db 05 okt †04 mar 1860 af Skarlagensfeber

21.William Christian ”              *15 aug 1857 dbt i kirken 08 nov                †22 mar 1904 I Kbh.

      viet til Marie Mathilde Andersen *4 jun 1860 på Kisserup Mølle †30 dec 1932 begge begr. Garnisions Kirkegård Kbh. 

(07. jan. 2015 oplyser familiemedlem Dorthe Arndt Larsen, Viborg, at der var 9 børn, hvor Max Georg dør som 44 årig på

Åndssvageanstalten Ravnsborg (Politiets registerblad) og Poul´s anetavle har på side 27 nr. 109 som barn nr. 7,

at Max dør 29. aug. 1937 i Birkerød. Poul oplister 9 børn, hvoraf de 4 dør).

 

PS. Det var meget almindeligt at lade et fornavn gå videre enten i nærmeste eller tilstødende familie, når et barn døde,

derfor er fødselsdato meget vigtig.

 

I følge folketællingen foretaget i 1860, var i familien Frederik Christian Kryger`s tjeneste:

1 møllersvend

1 bagersvend

1 tjenestekarl

3 piger

1 tjenestedreng

 

NB. Chrestendatter staves både med e og i ligesom Christian også staves med K som Kristian.

       Det fulde navn med fødselsdato er så vidt muligt nævnt for at holde styr på medlemmer, da flere har samme navn, men med forskellige fødselsdatoer.

      Årstal i ( ) med ? er angivet forskelligt forskellige steder.

 

Kildeangivelse vedr. familierne Kryger fra Tuse Næs, Holbæk og Søndersted:

 

Jul i Holbæk 1948 side 14 til 15 vedr. de mange møller i Holbæk. 

Bedstemors Slægtsbog af Caroline Ingeborg Kryger, Arkivfond 631, Holbæk Lokalhistorisk arkiv

(se enkelte fotokopier heriblandt skrivelser vedr. Den Syvarmede Alterstage)Slægtsbogen set efter jeg havde slået op i diverse kirkebøger og folketællingslister. 

Div opslag i kirkebøgerne årgang 1839 – 1859 samt 1879 – 1891 for Hørby, Tuse, Holbæk (se fotokopier af udskrifter) 

*) se kirkebøger /begravelsesprotokol for Hørby Kirke, Tuse Næs 

Div. folketællingslister 1850 – 1880 – 1890 for Tveje Merløse, Hørby og Søndersted sogne fra Dansk Demografiske Database.

 

Der kan også søges i vielses- og begravelseslister, ligesom arkivalier, der ligger i Rigsarkivet vedr. Hørby Gaard, Tuse Næs.

 

Den Nye Næringslov, der tillod frit erhverv og dermed møllebyggeri vedtages 29/12-1857 og trådte i kraft den 01 april 1858

 

Den Syvarmede Lysestage kaldes også en Titusstage, eller Menora og har sit udseende fra relief i Titusbuen i Rom.

 

På Tveje Merløse kirkegård er/har følgende personer med navnet Kryger været begravet:

 

B-216-218  Johan * 15 mar.1845 † 01 aug. 1907  begr. 1 aug. 1907 (Christiansminde mølle)

B-216-218 Caroline Ingeborg * 28 juli 1880 † 8 dec. 1969 på De Gamles Hjem, Holbæk

                  (se nekrolog) (ældste datter af møller Johan Kryger Christiansminde mølle)

B-216-218 Frederikke * 20 nov. 1883 †1 jan (12?) 1928 var datter af Johan Kryger.

 

Gravstedet B – 216-218 havde legat til 2001 og sløjfet i 2007, er nu i 2009 blevet nedlagt. men tilbage på graven var en sten med følgende inskription

- citat - Anna Marie Christiane Kryger af Christiansminde Mølle * 30 juni 1882 viet 10 marts 1914 til V. H. Freckmann af Kalundborg

† juleaften 1931 i TERRACE BRITISH COLUMBIA CANADA begravet samme sted  -citat slut-

 

Gravstenen er derforuden forsynet med ”guldbelagte” stjerne på top og højre ”skulder” set forfra.

Stenen er nu placeret nede ved sydmuren i feltet for bevaringsværdige gravminder.

 

Anna Marie Christiane * 30 juni 1882 dbt. 27 aug. konfirmeret i Holbæk,  viet i Rosenvænget kirkesogn i pastor Skettrups bolig den 10 marts 1914

 til Valdemar Hermann Freckmann (søn af konditor Sophus Freckmann og hustru Elim Mejer)* 21 dec 1879 i Kalundborg

 (07.01.2015 har familiemedlem Dorthe Arndt Larsen, Viborg, oplyst Anna Marie døde i en bilulykke, og Valdemar Hermann † 05. dec. 1958,

besøgte som enkemand, DK flere gange).

Hustru begravet i Tveje Merløse (se arkivf.631).

 

B-006 Karen Emilie * 13 dec. 1885 dbt. 14. marts konfirmeret i Søndersted † 19. dec. 1965 begr. 23. dec.1965 (lillesøster til Caroline Ingeborg)

Gravsted B–006  er der en pæn granitsten med inskription med navn,*år og †dato.

Legat 31/12-1997 fornyet 4/9 1998 til 2018. (Legatholder eller familie kan d.d. ikke findes).

(07.01.2015 er legatholder fundet: Dorthe Arndt Larsen, Viborg, som har givet en del nye oplysninger til anetavlerne).

 

C-065-066  Frederik Kristian *7/4 1886 (fra Søndersted?) †15 aug. 1966 Ladegårdsparken

C-065-066  Karen Marie…   *…  1909 (fra Søndersted?) † 15 jan. 1980                           

Tekst på gravsten på C-065-066:  Frederik Kryger *1886 †1966 Karen Kryger *1909 †1980 Hvil i Fred

 

Ovenstående fremfundet af: Karlo V. Andersen, Tveje Merløse 18,4300 Holbæk, maj 2009 

med hjælp fra :

Holbæk Lokalhistoriske arkiv (arkivfond A631)

Arkivar Peter Blumensaadt og ass. Lis Pedersen

Lokalhistorisk arkiv i Hørby, Tuse Næs v/formand Henning B. Jensen og Renè Svensson

Kirkeværge Enok Rønne-Rasmussen, Tveje Merløse Kirke

Graver Jess Sørensen, Tveje Merløse Kirke

Slut:

 

Tilbage til TOP:

 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse okt./nov. 2011