YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

              Velkommen til kapitlet om Tveje Merløse "kunstnerliv".

 

                                      

                        Parti fra Røsnæs v/Kalundborg; Foto Erik Jensen, Tveje Merløse 7       

 

                Siden her er for at vise, at der foregår et bredt kunstnerliv,

                 og det uanset om det er fotografering - maleri eller musik.

                De enkelte kunstnere er sat i rækkefølge efter husnummer.

 

Lars Gyldenkærne, (Brd. Gyldenkærne), Tveje Merløse nr. 1, spiller musik.

Hjemmeside eller mailadresse kommer senere.

 

 

Lene Borg, Tveje Merløse nr. 2 B udtrykker sig i akryl.

            

 

               

 

Musik er præsenteret ved Sarah Elgeti, Tveje Merløse 5 a,  der har sin egen Quintet.

                

                                   

Udgav i 2012 sin første CD, Into the Open, der blev kåret til måndedens udgivelse,

og  nomineret til Danish Music Award - Jazz 2011.

Nærmere inkl. afspildning af numre, kan downloades på: www.sarahelgeti.dk

 

Karen Sønderbye, Tveje Merløse 6, maler i akryl.  Alle foto er taget med mobiltelefon.

    

 

                                  

 

                                                           

 

                              

                              Billedet er forstørret op p.g.a. foto er taget langt fra.      

 

 

Erik Jensen, Tveje Merløse 7,  Fotograferer, og har taget mange billeder her til hjemmesiden.

Her er et meget lille udpluk:

   

   

   

                Billedsproget taler næsten for sig selv, men alle billeder er af meget høj standard.

 

 

Jens Buch Petersen, bygnings- og skiltemaler samt kunstmaler, har boet i Tveje Merløse, nr. 13a.

Jens Buch Petersen, malermester og billedkunstner, * den 10 marts 1924 i Tveje Merløse

                                                                                        † den 17 oktober 2002 i Nykøbing Sjælland

Jens Buch, der blev 78 år gammel, var søn af:

gartner Hans Buch Petersen         * den  29. juni 1888 i Svendborg sogn † den………

og hustru Johanne Marie Karlsen * den 22. december 1889 i Sct. Johannes sogn, København † den……....

Foruden Jens havde ægteparret 3 andre børn. Vedr. slægtsforskning, se nederst.

 

Familien boede i gartnerboligen, matr. nr. 1d , i dag Tveje Merløse nr. 13 a og b.

Hans Buch Petersen fik skøde på ejendommen den 8. februar 1920. (se gartnerbolig).

 

Jens Buch blev først i 1940´erne uddannet som bygnings- og skiltemaler, og kastede sig tidligt ud i billedkunsten ved siden af arbejdet som bygnings- og skiltemaler.

 

Sidst i 1940´erne flyttede Jens Buch til Nykøbing Sj. og først i 1950´erne drev Jens egen malerforretning, og var med til at præge Nykøbing Sj. Kulturelle liv,

bl.a. ved jævnligt at udstille hos Cromisterne i badmintonhallen.

 

I 1949 fik Jens Buch optaget nogle billeder på Kunstnernes Efterårsudstilling i København.

 

I 1966 flyttede Jens, efter en skilsmisse, sammen med Vibeke Thomsen til Vipperød, hvor Jens fortsatte som malermester og billedkunstner, og frem til 1987

var mange af Jens´s malerier præget af de mange rejser til Færøerne, der blev besøgt hele 17 gange, men også Island, Norge og Bornholm for ikke at glemme

Odsherreds natur, var hyppige rejsemål, altid med staffeli eller skitseblok i bagagen. Det var især naturen med de skiftende motiver og lys, der var et særkende

for Jens´s billedkunst, der bar tydeligt præg af hans sans for farver og evnen til at skabe stærke oplevelser gennem sit rolige og poetiske udtryk.

 

Jens flyttede tilbage til Nykøbing Sj. igen i 1987, og der blev mere stille omkring hans billedkunst, men Odsherred var et yndet sted at få indtryk til nye billeder.

Synet svigtede sidst i 1990´erne, og det blev til enkelte billeder i oliekridt fra Bornholm, hvor de sidste billeder fra 1999 blev vist på udstillinger

på Galleri Marguerite ved Højby Sø.

 

Jens Buch havde en omfattende produktion af billeder, og benyttede både olie, akvarel og farvekridt.

 

Ud af den store produktion er der ”kun” ca. 20 billeder i familiens eje. Alligevel lykkedes det at indsamle over 114 værker,

udlånt fra private overalt i Nordvestsjælland, til en retrospektiv udstilling i Pakhuset, Vesterbro Torv i Nykøbing Sjælland, i marts måned 2003,

som et minde over  Jens´s udvikling, både i motiver og i hans kunstneriske formåen.

 

           

            Frit portræt (Joh. Møllehave?)                                                 Saxun - Færøerne                                                      Gadeparti fra Thorshavn, 1984 

 

     

                               Himmel & Hav ?                                  Magnuskatedralen - Færøerne (med blitzlys)                    Gammel gaard på Island (med reflex)

 

      

                        Islandske heste (med reflex)                                           Barbaras`s hus, enkesæde, Færøerne  (med blitzlys eller reflex) - *)se note

 

                   Gadeparti fra Pompei (med blitzlys)

 Beklageligvis har jeg ikke kunnet fotografere ovennævnte billeder uden der enten kom blitzlys eller reflex i glasset med.

Det er kun et meget lille udsnit af billeder, der er med her. 

*) note: Vedr. Barbara´s hus knytter der sig følgende til:

Historien om Barbaras hus, er fortalt af den færøske forfatter og journalist Jørgen-Frantz Jacobsen i romanen Barbara fra 1961 udsendt som Tranebog af Gyldendal.

Stoffet til romanen er hentet fra et færøsk sagn, ”Beinta og Peder Arrhehoe” , der bygger på et grundlag af historiske tildragelser fra Frederik den Femtes tid.

Den smukke, men onde præstekone Beinta, der er gift flere gange og volder sine mænds ulykke og død, opfattes af overleveringen som en dæmonisk, vampyragtig

kvindeskikkelse, et primitivt elskovsdyr, uhjælpeligt i sine drifters vold, ærlig, fordærvet, farlig og fortryllende, men naiv i sine bedrag.

 

Jens Buch Petersen tegnede også en serie julemærker for Y-mens klubben, hvor det blev til flere årgange med følgende motiver:

 

         

             År 1985 Tveje Merløse kirke                                        1986 Acciseboden og Stubmøllen                    1987 Munkholmbroen og Søren May`s Gård (Museet)

 

       

1988 Malerindernes hus   Kirkegårdsmuren i Ågerup                1989 Studiestræde og Vægterhuset           1990 Skt. Nikolai Kirke (med hustage) og Ordrup Næs. 

(på Holbæk Museum)            

 

De enkelte årgange blev solgt i hele ark, med et større motiv øverst (det er de viste) og nedenunder 24 almindelige frimærker.

Til hver udgivelse er der en kort beskrivelse af motiverne, og selvom det "koster lidt plads" , mener jeg det er relevant at beskrive motiverne.

 

1985 Tveje Merløse kirke er beskrevet andet steds på hjemmesiden.

1986 Accisebode(r) blev bygget 1780, og der var 4 placeret ved Strandporten, Kalundborgvej, Labæk, Skibbroen og Klosterporten(Klokkerporten)

Det var "Toldsteder" hvor man betalte afgift for at levere varer ind til byen.

Den eksisterende er fra ca. 1851 og lå ved Strandporten (hjørnet af Møllestræde/Landlyststien blev i 1972 flyttet til dens nuværende plads i Strandparken.

Stubmøllen er fra 1880 og kom fra Butterup, senere flyttet til Søndersted (Sønderstedmøllen).

I 1930 blev møllen flyttet til Holbæk, gennemgik en kraftig restaurering og blev placeret i Strandparken.

1987 Munkholmbroen  var under planlægning så sent som i 1925, men først den 4. juni 1952 kunne man indvie broen ved Langtved  syd for Bramsnæs Bugt.

Søren Mays Gård blev opført i 1669 af daværende sognepræst (se også under Kirkehistorien) og magister Søren May.

I perioden 1853-1909 var den en del af Holbæks Fattiggård, og blev i 1917 af Kommunen overdraget til Holbæk Museum.

1988 Malerindernes hus lå inde bag porten i Ahlgade 13, og her boede Karen og Ellen Margrethe Jensen.

Deres fader Gustav Jensen havde her manufaktur indtil 1929, hvor han afhændede til manufakturhandler Ejnar Christiansen.

Der havde både været købmænd, lager, vognmandsforretning. Maskinværksted og smedeforretning ejet af smedemester Fritz Rasmussen.

Kirkegårdsmuren i Ågerup lidt syd for Holbæk ligger med en smuk udsigt ud over Tempelkrogen, og er måske 800 år gammel.

1989 Studiestræde. I gamle dage hed det Studestræde, idet man brugte stræderne til at drive grise og stude til og fra havnen.

Oprindelig var der syv stræder mellem hovedgaden og fjorden, for det meste beboet af fiskere til op i 1900- tallet.

Skiltet viser at der bor en skomager i gaden. Lige efter 2. Verdenskrig var der 35 i byen, nu kun 2 tilbage, i dag 2013 vel kun 1 tilbage.

Vægterhuset ved Eriksholm. Eriksholm havde sin betydning for Tveje Merløse (se Herredshistorien og landsby). Huset var placeret et stykke fra slottet.

Overfor Vægterhuset ligger "Smedeengen". Der knytter sig visse familietråde til en af 1800- tallets nattevægtere.

Vedkommendes slægt nedsatte sig som stenhuggermestre i Holbæk, - (Christian Nielsen) -

et oldebarn er nuværende stenhuggermester Jørgen Nielsen, Kalundborgvej med stenhugger firma i Jyderup.

1990 Skt. Nikolai Kirke set fra museumsgården. Kirken er genopbygget i 1870-1872 og indviet den 20. maj 1972. Prisen var ca. kr. 120.000,-

Der var mange donorer, bl.a. grosserer Seidelin, København, som havde tjent sin første formue som manufakturhandler i Holbæk i 1843.

Ordrup Næs ved Sejerøbugten er et naturskønt område. Der har levet mennesker for over 4000 år siden.

Næsset har i mange århundrede haft et stort dyreliv, der var et eldorado for krybskytter. I strandkanten har store sælflokke tidligere holdt til.

 

Slægtsforskningskilder:

 

Kirkebog, Holbæk, Merløse, Søstrup 1913-1944, opslag 117  

Ungkarl Hans Buch Petersen * den 29. juni 1888 i Svendborg sogn, var søn af

Skrædder Mads Petersen og hustru Sofie Vilhelmine Henriette Gertz i Svendborg sogn.

Pige Johanne Marie Carlsen * den 22. december 1889 i Sct. Johannes sogn, København var datter af

Husmand Jens Johan Carlsen og hustru Bodil Marie Christensen i Soderup sogn.

 

Vielsen foregik i Søstrup kirke, Merløse Herred, Holbæk Amt den 8. juni 1915. 

 

Folketællingsliste for 1925 for Købstæder, Holbæk, Holbæk, Merløse, opslag 6. Tveje Merløse nr. 1:

Gartner Hans Buch Pedersen, 29. juni 1888, Svendborg sogn

Hustru Johanne Marie Buch Pedersen, 22. december 1889, Sct. Johannes sogn, København

Datter Gudrun Buch Pedersen, 05. april 1918, Tveje Merløse sogn, Merløse, Holbæk

Søn Povl Buch Pedersen, 08. maj 1920, Tveje Merløse sogn, Merløse, Holbæk

Datter Karen Buch Pedersen, 10. juni 1922, Tveje Merløse sogn, Merløse, Holbæk

Søn Jens Buch Pedersen, 10. marts 1924, Tveje Merløse sogn, Merløse, Holbæk

(Hvorfor efternavnet skifter fra Petersen til Pedersen i folketællingslisten er ubekendt).

 

Folketællingsliste den 5. november 1930, opslag 35 viser, der er ankommet endnu et barn i familie:

Karl Buch Pedersen, 09. juli 1926, Tveje Merløse sogn, Merløse, Holbæk.

Opslaget viser også at der var fem børn og 1 barn var dødt.

 

Folketællingslisterne går ikke længere end ovenstående,

så de næste børn er opgivet fra Vibeke Thomsen, Vipperød.

Anne Marie

Jørgen Buch Petersen, 23. marts 1934,

 

Kilder: Private familieoplysninger, hvorfra foto af billeder venligst er stillet til rådighed.

            Avisartikel i Venstrebladet den 7. marts 2003

            Artikel i www.odsherreddirekte.dk  den 10. marts 2003, samt

            Folder fra udstillingen i Pakhuset den 8 til 30. marts 2003

            Stadsarkivar Peter Blumensaadt

            ArkivalierOnline.dk vedr. Kirkebøger og Folketællingsliste.

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Camilla Frederiksen, Tveje Merløse 16, maler i akryl.

 

Musik er også præsenteret af Per Frederiksen, Tveje Merløse 16,

og har forskellige numre liggende på You Tube: 

Per skriver musik for klassisk spansk guitar, og deres lille hvide skur er faktisk et lydstudie.

Du kan høre en prøve på min musik her:
http://www.youtube.com/watch?v=UlGcA3U8wS4&feature=plcp

Min kanal med meget andet ligger her: 

 

Karlo V. Andersen, Tveje Merløse 18 udtrykker sig i akryl.

       

                       Solnedgang Flensborg Fjord - privat eje                                                                         Sortladende hav

 

               

            AZUR vinduet på øen GOZO under Malta - privat eje                         Solnedgang over Sprogø, under et Fyn rundt 2007 i havblik - privat eje

 

            

                                  Gletcher på New Zealand                                                                              Parti fra Grønland - privat eje

 

           

  Solnedgang over Kundby Mark med Høedsender og to små vindmøller                                     Flodløb gennem vinmark

 

   

                            Korsfæstelse                                            Den snævre port: Matt.7,7-7,8 el. 13-14                                 Øgruppen IZU, Tokio, Japan - privat eje

 

                           

                                                                                Udstilling på Kulturkasernen, Holbæk Alle billeder kan ses på: www.amica-art.dk

 

 

Lisbeth Thomsen, Tveje Merløse 20, maler i akryl, men kun for privat fornøjelse.

   

Er der sat en farvet kant rundt om et billede er det et link til det billedet forestiller, f.eks. nedenunder til sognets hjemmeside,

eller en "grøn" tekstfarve, så kommer man direkte til den pågældende side.     

 

 

Fra ca. den 1. maj 2012 er hjemmesiden venligst overtaget af Menighedsrådet, der fremover udpeger en webmaster. Foreløbig fortsætter jeg.

 

 

 

Link til Tveje Merløse sogns hjemmeside:      

               Tilbage til Top:

 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse okt./nov. 2011  Mailadresse:  amica07leisure@hotmail.com