YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

              

Merløsegaard – Matr. nr. 2 af Merløse

Følgende afskrift er fra Danske Gårde II samling side 395:

"Hartkorn 8 Tdr. 3 Skpr. 2 3/4 Alb

Areal: 74 Tdr. Ld, deraf Ager 73, Have og Gårdsplads 1.

Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Brak - Vintersæd - Byg - Roer - Havre og 2 års Græs.

Jordens Bonitet er Lermuld på Lerunderlag. Der holdes 18 Køer - 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve - 2 Tyre af rød dansk Race - 6 heste og 1 plag.

Sidste år (??) solgtes ca. 30 fedesvin.

Ejendomsskyld: 45.000 kr. Brandassurance for Bygningerne 22.000 kr."

 

 

               Her er et par gamle "Udskriftskort" med de forskellige matrikler i og omkring landsbyen fra 1784 

 

Merløsegården var tidligere fæste under Holbæk Slots Ladegaard, hvis ejer var godsejer Rottbøll, (1839-1869),

med bruger Niels Larsen (tidligere Lars Hansen).

Der har været mange ejere og fæstere, hvoraf den ældst kendte er Hans Nielsen, der var den første sognefoged i Merløse.

Ladegården hørte da under Eriksholm gods. (han er ikke nævnt i Eriksholms fæsteprotokol, da denne først er gemt fra 1758).

Hans Nielsen er nævnt i en skrivelse fra Holbæk Amt den 17.4.1771, han kunne læse hvad kun 2 ud af 19 nævnte i Amtet kunne.

Hans Nielsen er døbt d. 20.T.s.1730, som søn af gdm Niels Jensen, der nok også har været fæster på Merløsegården under Eriksholm.

Han nævnes i kirkebogen som: Hans Nielsen Skiot, er gift med Anne Nielsdatter og de får 6 børn:

Lars 1760, Karen 1761, Inger 1762, Jens Kristian 1764, Rasmus 1766, Hans 1774.

Hans Nielsen bliver begravet 2. juledag 1786, 56 år gammel.

 

Lars Hansen (se ovenfor) får fæstebrev den 21. april 1788 efter Hans Nielsen. Familien er med i FT. 1801.

Han begraves 8. feb. 1837, 80 år gammel .

Lars Hansen bliver også sognefoged, men overdrager gården videre i slægten til sønnen Niels Larsen (se ovenfor) der får fæstebrev den 23. dec.1832

men nu fra Holbæk Ladegård, og bliver 4. generations sognefoged.

 

x) er der en forbindelse her?:

FT 1860, Lb.nr -- hus/gdr./fam. nr. navn-M/K-alder-fødselsår stilling i husstanden. Alle Merløse skoledistrikt, Merløse by.

414 - 58 - en gård, Niels Larsen, M - 57 år - *1803 - gift - husfader, gdr. sognefoged (hvilken gård?)

415 - " - "             Sidse Hansdatter, K - 42 år - *1818 - gift - hans kone

416 - " - "             Lars Nielsen, M - 20 år - *1840 - ugift - husfaders søn, fars medhjælp

417 - " - "             Agnete Cathrine Nielsen, 19 år- *1841 - ugift - datter tjener forældre

418 - " - "             Hans Christian Hansen, 25 år - *1835 - ugift - tjenestekarl

419 - " - "             Lauritz Christensen, 22 år - *1838 - ugift - tjenestekarl

420 - " - "            Anders Peder Larsen, 16 år - *1844 - ugift - tjenestekarl

 

Sønnen Niels køber gården af proprietær Rottbøll den 17. dec.1846, og enken sælger gården til Lars Nielsen 11. maj 1866.

Denne må afstå den igen 15. juli 1869 til forpagter H.B. Dons som aktionsskøde. Den 12. juli1844 overgår gården som arvetillægsskøde til Ferdinand Dons.

 I 1869 sælges den af Lars Nielsen til Ferdinan. V. Dons, der den 10. juni1913 giver skøde til Jens Christian Jensen,

der igen skøder til Martin Thomsen den 22. feb.1927 og sælger til Ernst Harms i 1943.

Ernst Harms sælger bygningerne til købmand Slott, og Ejner Christensen forpagter 13-14 tdl. jord og herfra skifter salg og forpagtning en del gange.

Bygningerne (må være Ladegården der her nævnes, ombygges til beboelse, og jorden er Kommunens og forpagtes ud), især til Højagergaard i Tveje Merløse.

 

Den første eller ældste Merløsegård har ligget lidt sydligere, men brændte ifølge brandtaxation

den 1-5-1833, og bliver så flyttet lidt nordligere ved genopførelsen i år ??

 

Ved at se i Skifteprotokol 1836-1850 bog 1 ser man at der optræder et Merlosegaards gods, Holbæk.

Er det den Merløsegård vi kender idag, eller er det Bonderup, der ligger mod Ringsted, idet det har vist hørt under Merløse Herred. Jeg er i tvivl ??

 

Gaarden ligger kønt, østligst i Merløse By i den v. side af sine gode, tildels flade Jorder. Bygningerne er opført i 1844 af Bindingsværk med Straatage,

men i 1886 blev hovedbygningen og senere den østlige længe ombygget i grundmur.

Hovedbygningen ligger mod syd, omgiven af en stor, frugtrig Have.

Gården har førhen været firlænget, idet den nordlige længe ikke er på billedet. I dag (2011) er der bygget en åben garagebygning lidt væk fra de træer,

der ses nordligst på det åbne stykke jord.

Det lille hus ude ved vejen, for enden af gavlen, er den gamle aftægtsbolig, og har idag nr. 3 og beboes af Evy og Mogens Jensen. Mogens døde mellem jul og nytår 2014.

 

 

Der bliver oprettet et lille teglværk på jorden lidt øst for gården, idet teglværket i Tåstrup ikke kunne nå at brænde alle de sten,

der skulle bruges til bl.a. opbygning af Skt. Nikolai Kirke i Holbæk.

(Se Tveje Merløse Teglværk)

Merløsegården har gennem mange år gennemgået en gennemgribende istandsættelse, og er i dag, 2011, flot ombygget,

men med bevarelse af "gammel" byggestil udvendigt, 6 familier bor på gården, der fungerer som ejerlejlighedsforening.

Der er et mindre jordtilliggende, og der drives lidt privat fåreavl.

 

  

                                         Billeder en solfyldt nov.dag 2011 Merløsegården set fra syd, hvor fårene har en stor fold.

 

(kilde: Lokalhistorisk arkiv, Holbæk ligesom matrikkelkort og Danske Gårde II samling side 395, samt se Velkomstsiden) Sort/hvidtbilled er lånt af Evy og Mogens i nr. 3.

 

Tilbage til TOP: