YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 Tveje Merløse kirke set fra syd

 

 

       Bybilleder er en side, der løbende vil blive opdateret med, hvad der sker i landsbyen,

                                   men se også under de forskellige sider f.eks.

                                               

                                                        Tv.M. landsby  

                                                      Luftfoto fotograferet af Erik Jensen, Tveje Merkøse nr. 7, august 2012

                                                                                                                                  Den gamle vejføring ses tydeligt i marken

Når der er noget man godt kan lide, har alle vel en evne til at overdrive, men jeg håber ikke jeg overdriver med alle mine billeder.

Jeg syntes det er dejligt så tæt udenfor døren, at kunne finde så mange motiver, men jeg forsøger også at fortælle lidt udvikling gennem billederne.

Billeder er enten hentet fra diverse bøger eller fotos udlånt ef privatpersoner, men fortrinsvis er der brugt eget foto, hvorfor evt. manglende kildehenvisning er utilsigtet.

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen

 

           

                                                                             Aften og eftermiddagsskyer i west

 

 

   Et træ i haven til Den Gamle Skole     Et blik udover gadekæet fra nr. 18 Stormen Allan 2013 lagde det store træ ned

 

        

         Solnedgang over "Trekanten" ved indfaldsvejen                           Mere solnedgang over "Folden" se naturkirkegård

 

        

     Liftfoto mod nr. 2A-2B-Merløsegården nr.1og nr. 4                  Liftfoto over gadekær mod nr. 6 - bagerst 2A - 2B(rødt tag)

 

        

 Liftfoto mod nr. 8 Højagergård m/"den nye"svinestald  og                         Liftfoto mod nr.10 Bredmosegård

  "Gravhøjen" har altid været en kartoffelkule, ikke andet.                   Den røde lade til halm tilhører Højagergård

 

       

         Nr. 4 bagerst nr. 5A og 5B  Nr. 7 bag nr. 18                                Nr. 12 Den Gamle Skole set fra lift gennem grenene.

 

         

       Nr. 16 Fra gammel tid "Hospitalet" med tilbygning                     Foto af et gammelt postkort år 1929?? Se kvisten på DGS.  

 

     

 Nr. 18 her lå den gamle købmandshandel, fhv. smedebolig  -       Sprøjtehuset og købmandshandlen foto*)af postkort år 1929??

Når der henvises til årstallet med et ??? er det fordi bygningen, der først var smedie senere købmand blev bygget ca år 1924,

selvom der i vores papirer står byggeår 1927.

 

 "Hospitalet" - Den Gamle skole - Kirke         

Helt ude til højre skimtes bygninger af Langagergaard, der brændte 02/05-1931                        Tveje Merløse nr. 2b, matr.nr. 12 a (rødt tag)

Fårene tilhørte graver Niels Nielsen (se Gravere ved Tveje Merløse Kirke), der afbankede pudsen på kirken da denne skulle renoveres 1892-95.

*) Foto af gammelt postkort fra ca. 1929 er venligst scannet af Henrik Vigsøe, www.vigsoe-rahbech.dk

Graver Niels Nielsen boede i huset på matrikel nr. 12 a, i dag Tveje Merløse nr. 2b. 

(kilde: Anne Frandsen, ’Snerlevej, Holbæk)

 

Desværre kunne jeg fra liften ikke se andre bebyggelser, så det er ingen forglemmelse, men måske senere.

 

       

          Vinterbillede over matr. 9a Tv. M. nr. 7                             Sommerbillede 2012 af Tv. Merløse nr. 7                        Sådan så graverboligen ud i 1940 til ca 1997  

                                                                                                                                                                                                  

    

  Foto af Erik Jensen, der var i tårnet med sin fader Johannes Jensen.                          Tveje Merløses nyeste hus nr. 2 b  (foto 2012)                                       Vinterbillede matr. 9b Tv.M.nr. 18 med benzintank

  Øverst i midten ses Tåstrup Mølle                                                                                                                                                                                                          og landbrugsredskabet i nærmeste hjørne. 1950??

Et meget gammelt billede, men dog fra efter vejen blev ført ind gennem byen.

Forrest med den store sten ses familiegravsted for smedemester Martin Christensen, 1888-1982(Tveje Merløse) Langerød, gift med Ingeborg 1902-1974. 

Der var mange smedemestre rundt omkring dengang, dels havde vognene jernringe, dels havde man mange heste på gårdene.

Længst til venstre midtfor ses gavlen af købmandshandelen med benzinstanderen ved hushjørnet og nogle ukendte personer.

Til højre bag det store træ ses Tveje Merløse nr. 7, den gamle graverbolig, og igen bag denne ses Merløsegården.

Læg mærke til helt ude/oppe i kimningen ses Tåstrup Mølle (mølleren har et gravsted på Tveje Merløse kirkegård).

 

En lift kom forbi den 19. marts 2012 og det fristede til en lufttur.

 

   

                Der beskæres træer så ikke de tørre grene falder ned i forbipasserende biler eller gående.

 

      

Et kig mod øst over hjørnet af nr. 18 mod nr. 5a og nr.7.      Den Gamle Skoles tag og kirken i et nyt perspektiv.

 

     

       Der er stadig graveaktivitet i Tv. Merløse.                      Det er svært at se nr. 20 ligger her mellem træerne.

 

     

Et kig over nr. 16 med "søen" og nr. 6 i baggrunden.     Alléen op til Bredmosegård. Jernpl.vejen er kun midlertidig.

 

      

      Der kom lige en lille propeldreven forbi                     Tv. Merløse Nr. 20 - 18 - 4 ses i morgensol marts 2012

     

           Tv. M. nr. 18 og nr. 4 set fra øst                                 Det er godt billeder ikke altid afslører udseendet.

 

I Danmark har der gennem alle årene siden befrielsen været tradition for at afholde mindehøjtidligheder den 4. maj aften og gerne i forbindelse med aftengudstjeneste.

Det har ligeledes været en tradition at sætte lys i vinduerne, for at markere overgangen fra mørklægningstiden (p.g.a. flyene ikke skulle kunne se bebyggelserne) til den

lysere og mere normale tid. Gennem de sidste mange år, er det blevet færre og færre, der holder traditionen med lys i vinduerne i hævt, måske fordi den ældre generation,

der kan huske eller har fået fortalt bliver færrere. Efterfølgende aftenbilleder er fra den 4. maj 2012 fotograferet af Erik Jensen, Tv. Merløse.

  

    Tveje Merløse nr. 20 og nr. 18 i baggrunden                                                                         Tveje Merløse nr. 18

           

    Et stemningsfyldt gadebillede den 4. maj 2012    Dagen efter den 5. maj, skulle der være stor fest på Merløsegården-     Kirken var denne ene aften indvendigt belyst

                                                                                 så der var rejst tre store partytelte. Det gik nu meget stille af sig.                  for at få et stemningsbillede.

                    Kræmmermarked september 2013

September 2013 blev der arrangeret Kræmmermarked med deltagelse af dels beboerstande, men ogso udefra kommende kræmmere, som var kendt af nogle af beboerne.

Her kommer lidt stemningsbilleder:

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   Selv katten blev der sat pris på.

 

Jordvarme til Den Gamle Skole efterår2012

I forbindelse med at det gamle oliefyr, der stod i kælderen under DGS skulle sløjfes, besluttede menighedsrådet,

at der skulle etableres jordvarme til DGS i oktober 2012 og et luft til vand anlæg til kirkens varmeforsyning i 2013.

   

 

   

Den gamle præstgård har sandsynligvis ligget her i hjørnet ved lågen langs bygningen hvor der ligger syltsten.     Ved østgavl af nr. 20 fandtes en del knglerester

 

   

   

Det kan være trættende at se andre bestille noget

  

       Pia piller enten rødder eller sten op                                     Det skal nok blive lige så pænt som det var engang når græsset er groet op igen.

 

En kraftig storm grænsende til orkan med vindstød op til 30-35m/s

         gik over Danmark og især Holbæk  den 28. oktober 2013.

Tveje Merløse fik også sine "pust", hvilket gik ud over en del træer, men også lidt tag-

sten både i nr. 11 (gartnerbolig), og kirkens tag fik lettet et par sten.

Her er et lille billedudsnit.

    

                    Det store træ i svinget rundt om "søen" måtte lade livet i denne kraftige vest-sydvest storm Allan i okt. 2013

 

   

        Træet lagde sig pænt hen over vejen og ovenpå det gamle hønsehus, men det var faldefærdigt i forvejen.        Vej & Park var hurtigt ude næste formiddag.

 

   

                       De gik til den med stor professionalisme. Det er ellers ikke sjovt med en "hænger", der kan være farlig.

 

   

             Så må sidste stump lægges ned                            Sønderbys lille træ havde svært ved at stå fast               Et af de gamle træer i "Alléen" måtte også ned.

 

   

              Kirkegården havde også besøg af de kraftige vindstød, hvilket gik ud over denne flotte gran, der spærrede op mod kirken´s vestindgang

 

                       

                                   Naboen fik også besøg af et mindre træ/busk                                Kirkens tag slap nådigt.

                                                                                                                           Apsis afleverede et par sten til samlingen

                                                                                                                     og en "munk" under messetårnet gled ned på jorden.

                                                                                                                  .

                              Til gengæld fik nr. 11, hvor kirken er fotograferet fra, en del tagsten og rygninger, samt inddækninger revet løs.

 

Der blev i 2013 etableret nyt varmesystem til kirken.

En billedkavalkade vedr. "pumpehuset" til luft til vandvarme til kirken kan ses under Kirke & Kirkegård. 

 

I august 2014 fik Tveje Merløse en ny verdensmester, Anja Christiansen, i nr. 5 B.

Det foregik i Finland, hvor Anja med sin hund Queeny deltog i konkurrencen Dogdancing/HTM.

                                     

                                            VM 2014  Heelwork to Music

 

Sådan noget går ikke stille af sig, så beboere sørgede for en hyggelig velkomst.

           

      Lars & Vibeke havde lavet et flot stort banner                                 og Lea fra Tuse Næs kom hjælpende til

          

      Så er der gang i vejmaleriet. Preben havde kridt, Lars har overtaget ølkurven, Charlotte og Lea var kreativ.

                                        Der står VM  ---  HTM (betyder Heelwork To Music) ---2014

           

Desværre kan man ikke se lyskæden fra garagen og ud rundt om banneret.                           

                                      Ja - ja - lidt beboertræf efter vel udført arbejde er ingen skade til, eller var det midtvejsmøde?

                                                                  Fra venstre er det Vibeke - Lea - Preben - Elise. Charlotte kom lidt senere.

 

Den 16. august 2014 blev der afholdt den årlige sommer- eller beboerfest,

men måske var det en forkert dato, idet der var mange bortrejste

til det ene eller andet, hvorfor "festen" blev redet ved at Tina og John i nr. 2 b inviterede så festen kunne holdes i deres have/hus.

Det blev én som sædvanlig gemütlig aften, og  Erik Jensen fra nr. 7, "vores byfotograf", tog nogle gode billeder.

 

                

Lene,2a -Elise,18 -Vibeke,1a -Tina,2b -Kamma,7 -Lars,1a      Lars,1a - Preben, 2b - John, 2a - Sønnen - Karlo, 18 - søn, 1a -Lene, 2b - Elise 18

 

          

Lars fra nr. 1a med sønner og svigerdøtre                                   Anja, 5b - John, 2b - søn 2b - Preben, 2a - Karlo, 18

 

          

  Der steges og brases af medbragt kød.                        Preben - Karlo -og John instrueres af Lars i grillmysteriet

  

 

          

Alle medbragte et bidrag til det fælles buffetbord foruden deres eget stegeværk   Vibeke fra nr. 1a - og Anja fra nr. 5b

 

          

      Meget dybsindig vendes et meget svært ??                            Lene siger vist "sådan skal det gøres" mens Lars ??

 

   

Tina og John, nr. 2a havde Sarah, som er udvekslings student fra Brasilien på besøg,

her sammen med sønnen Magnus,  og Lars fra 1a.    

Tilbage til TOP: