YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

 

            Velkommen til hjemmesiden om Tveje Merløse kirke, "Kirkeloft og avisklip".

       

                                   

Denne gamle smukke kirke har som så mange andre, også sin egen lille hemmelighed, nemlig

en helt lille museumssamling, der til dels befinder sig helt oppe i tårnrummet, hvor klokkerne hang i

gamle dage, det vil sige før de blev flyttet i 1882-1885, dels er opbevaret på Holbæk Museum.

 

 Efterfølgende er en direkte kopi af heftet, men i redigeret form, så det passer her til siden.

 

Omslagsside, tekst sat i ramme:              Tveje Merløse kirke

                                                                   Kirkeloft

                                                                        og

                                                                        avisklip

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                                                  Tårnrum:

 

4 jernbøjler, meget rustne, længde 38 cm, br. 12 cm.

 

Fundet i grav B 211-215 i 1976.

Ved denne begravelse viste det sig, at der var et gravkammer med 4-5 hvælvinger ca. 70 cm under jordsmond.

Gravkammeret var i den nordlige ende (B211-213), og gårdejer Jens Ejner Jensen, Langerødgaard, blev gravsat i B 215.

I 1981 blev hans hustru gravsat i B 214.

 

Man ved intet om gravkammerets alder. Protokollen fortæller, at forpagter Dons søn blev begravet i 213 i 1871,

forpagter Dons blev begravet i 211 i 1877, hustruen i 212 i 1895.

 

Gravkammeret er fjernet bortset fra bunden, som ligger i 180 cm. dybde. Gravkammeret indeholdt store, smuldrede egetræskister.

To sølvplader, som blev fundet her, er i dag på Holbæk museum. Jernbøjlerne er kistehåndtag fundet i denne grav.

 

2 rustne beslag, det ene meget rustent, kun halvt.

Disse er ant. fra samme gravkammer.

 

Træstykke, meget ormædt, ende af bjælke 16x10, længde 21 cm.  Brændt i den ene ende.

 

Dette er skåret af den større bjælke, som ligger på gulvet langs vestmuren. I et forsøg på at datere bjælken skår man en flise af.
Dateringen mislykkedes. Bjælken kan have siddet som overligger i sydindgangen og måske tidligere have været en del af en stavkirke på stedet.

 

2 stk store frådsten, 35x18x20, med tegn på tilhugget runding.

 

Ved en kraftig storm i oktober 1967 faldt kuglen ned fra toppen af nordtårnet. Den gik i flere stykker (og knuste bl.a. en flise foran kirken)

 

Frådsten med cylinderhugning, længde 7 cm, bredde15 cm.

 

Basis-stilken fra kuglen i tårnet. En jerntap og bly havde holdt stykkerne sammen.

 

Graver Magnus Andersen, kirkeværge Mariegaard og stenhugger Nielsen kørte til Vintre Møller og fandt en stor blok frådsten på 60-70 cm,

som bragtes med hjem. Stenen lå i et år for at hærde. 4. oktober 1968 blev den nye kugle sat på plads ved hjælp af brandstige.

3 messingpigge holder den på plads.

 

Senere kom Nationalmuseet og gjorde vrøvl over, at man havde handlet uden deres tilladelse. Det blev dog kun til en næse.

 

Næsten rund frådsten, med cylinderbasis med diameter 21 cm, længde 5 cm.

 

Basis af pille, som måske er udskiftet ved restaureringen, da den sydlige bue blev udskiftet/repareret.

 

Flise af brændt rødler med mønster; i 3 stykker, som ikke passer helt sammen, tykkelse 4 1/2 cm,

hele flisen ca 18x18 cm.

 

Fundet i 1892 i gulvet.

 

Flise af brændt ler, med grøn glassur, tykkelse 4 cm, blomstermønster med bort. 


 

Flise af brændt ler uden glassur, tykkelse 2 cm, 19x19 cm. Med tekst:

                 HERVNDE

                   TIGQVIN

                   OEDEŒD

                   16 S6.VD

                   TIFVE.HIN

 

Fragment af gravsten. Det vides ikke om det er fundet i kirken eller på kirkegård.

 

1/2 flise med mønster, uden glassur, 8x14x4.

 

Brændt, glasseret klinke, tykkelse 3 cm, farve gul-orange, 21 1/2 x 21 1/2.

 

Flise med rester af glassering, 15x12x2 1/2, rombe-form.

 

Uglasseret flise, 20x15x3.

 

Mursten-formet, tyk flise med mønster som grøn flise, 14x12x5.

 

Flise i 2 dele, brud af flise ca 19 1/2 x19 1/2, tykkelse 4, mat, grøn overflade, bogstavet N indridset i den mindre del.

 

Munkesten, 27x13x9, meget glattet flade med mønster: 3 slanke fisk slynget sammen, det ene hjørne er brudt af.

 

Træstykke, 54 cm langt, meget ormædt, spor af brand.

 

Stor blok frådsten med bred rende, 42 x 40 x 17, flad på bagsiden.

 

Denne frådsten har antagelig siddet i nedre del af sydlige tårn. Renden er slidspor af reb til klokken i tårnet. 


 

2 gravsten af hvid marmor ca. 40 x 55, med tekster:

 

HER HVILER STØVET AF

PEDER PEDERSEN

GAARDMAND I MEERLØSE

FØDT D 6 JANUAR 1789

D 28 FEBRUAR 1875

FRED MED DIT STØV

VELSIGNET VÆRE DIT

MINDE AF DINE

EFTERLADTE BØRN

 

HER HVILER STØVET AF

ANE PEDERSEN FØDT

LARSEN GAARDKONE I

MEERLØSE FØDT D 29

JUNI 1785 D 8 JANUAR

1848 FRED MED DIT

STØV .....

 

Ved restaureringen i 60’erne stod disse to marmorplader og støttede renselågen i den gamle skorsten på kirkeloftet i nordøst.

 

Stor træblok, 105 x 14 x 33, meget mør især i den ene ende, egetræ (?).

 

Bjælken kan have siddet som overligger i sydindgangen og måske tidligere have været en del af en stavkirke på stedet.

En dendrokronologisk prøve gav ikke resultat; prøven smuldrede.

 

 

     På kirkeloft:

 

Gammel motor til orgel

               og rester af gammel orgelfacade.

 

En del tagsten.

 

Gammel døbefont, træplader i sekskant.

 

Denne blev fremstillet til fod for dåbsfad, da kirken var lukket i 70’erne og gudstjenesterne fandt sted i sygehjemmets lokale.

 

2 låger lavet af rundstokke.

 

Har været brugt som låger (under udluftning) i tårndør. Fugle blev holdt ude, men insekter fløj ind.

 

 

Desuden ligger der på hylderne en hel del frådsten i brud. Oprindelse og findested er usikker.

 Denne oversigt er udarbejdet af Enok Rønne-Rasmussen efter informationer fra Magnus Andersen.

August 2000

 

 

 

 

.

Kilder:                                             

Graver Magnus Andersen og hans scrap-bøger.

Kirkeværge Enok Rønne-Rasmussen´s optegnelser.

Samtale med nulevende personer:

Denne side er tilføjet hjemmesiden januar 2013.

Der er fundet et hefte udgivet i august 2000 af tidligere kirkeværge Enok Rønne-Rasmussen, med titlen: "Tveje Merløse kirke Kirkeloft og avisklip"

Hvad kirkeloftet gemmer, er fra kirkens "private" museum. Oversigten er udarbejdet af Enok Røne-Rasmussen efter informationer fra Magnus Andersen.

Avisklip fortæller kirkehistorie med forhenværende graver Magnus Andersen´s scrap-bøger som kilde. Avisklip er fra 25/1 1954 til 23. oktober 1999.

Heftet vil blive arkiveret dels hos menighedsrådet, dels hos Lokalhistorisk arkiv, idet der tages kopier. Det foreligger også i digital udgave til PC, derfor laves en ny side

til hjemmesiden med titlen: "Kirkeloft og avisklip"

 

Link til Tveje Merløse sogns hjemmeside:      

     

 

Til Top:

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse okt./nov. 2011  Mailadresse:  amica07leisure@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tveje Merløse kirke

 

 

Kirkeloft

og

avisklip

 

Enok Rønne-Rasmussen

 

 

Hvad kirkeloftet gemmer

Tveje Merløse kirkes "private" museum