YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

                                                       Tveje Merløse Teglværk

                                 

                                      er udstykket fra matr. 2, Merløsegården.

                       Teglværket er idag nedlagt og er nu Tveje Merløse nr. 9 med matr. nr. 3 N

 

Teglværkerne i Tåstrup og Tveje Merløse blev oprettet af fabrikant, jernstøber og senere premierløjtnant ved dragonerne, 

Ludvig Frandsen, der høstede megen hæder p.g.a. modig optræden i slaget ved Isted, kaldet Istedslaget.

 

Teglværket blev oprettet kort før Skt. Nikolai i Holbæk, skulle bygges. Man må have vist, at der var megen god ler her.

Det er forpagter F. V. Dons på Holbæk Ladegård, der købte Merløsegården i 1869 der lejer et område ud til L. B. Frandsen, der får koncessionen på

at oprette et teglværk. Det lille teglværk, som Frandsen 10 år før havde oprettet i Tåstrup, kunne ikke alene klare den store opgave.

De øvrige tidligere Tegl- og Kalkværker er beskrevet under Merløse sogns historie, men er ikke med i denne hjemmeside.

 

I folketællingen 1870 boede opsynsmand ved teglværket, Lars Pedersen her, samt en søn, Carl Larsen, som tjener teglværksejeren.

I 1901 var Lars Hansen teglbrænder her.

 

 

Tørreladen er nedrevet, men teglmesterens hus, der ligger her endnu, (ses på det gamle billede med tre skorstene)

har ligget på den vestlige side af den nyanlagte Valdemar Sejrsvej, og Teglovnen, Hesteomgangen og en brønd skulle have ligget på den østlige side.

Valdemar Sejrsvej går lige hen over en del af de meget dybe teglgrave, hvoraf der stadig er to "vandhuller" et på hver side af vejen.

Ovenstående fortalt af Poul Nielsen, som boede i gartnerhuset ved siden af. (se foto, og bemærk rest af lergrav).

Der var en skinnebane fra tørrelade til teglovn.

 

Nutildags ser hus og omgivelser helt anderledes ud.

   

                               Tveje Merløse nr. 9 set fra sydøst gårdsplads                                                 Her fra sydvest, haven. Teglgraven ligger til venstre.

Der er ved at blive anlagt en støjvold mellem huset og Valdemar Sejersvej, d.v.s. til højre i billedet hvor bilen holder.

 

Tilbage til TOP:

 

Farvefoto: Karlo V. Andersen, jan. 2012